Legal Disclaimer

Deze website is ontwikkeld en bestemd voor de Nederlandse markt. De productinformatie op deze website is met zorg samengesteld, opdat een zo goed als mogelijk beeld kan worden gevormd van de Actimove producten. Deze informatie is algemeen van aard. Informatie op deze website kan daarom niet worden aangemerkt als medisch advies of behandeladvies. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of van de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld. De informatie op de website kan afwijken van de informatie die bij de Actimove producten wordt geleverd.